ZATVORI  
Termometar sa ubodnom sondom -50 - 300°C
ZATVORI