ZATVORI  
Električna glodalica za drvo - kekserica 1820AA Skil
Uslovi servisiranja opisani su u garantnom listu. Troškovi transporta u garantnom roku, padaju na teret proizvođača.
ZATVORI