ZATVORI  
AQUATAK Click 125 Perač pod visokim pritiskom BOSCH
Uslovi servisiranja opisani su u garantnom listu. Troškovi transporta u garantnom roku, padaju na teret proizvođača.
ZATVORI